Information

Ingrid Backheim

  • 1947.08.12 - 2023.01.24

Begravningen äger rum inom den närmaste familjen.

Annonser för Ingrid Backheim

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Nätpublicering på Våra Minnessidor
2023-02-02